Centrum Laserowych Technologii Metali przy Politechnice Świętokrzyskiej

Modernizacja budynku A ze stanu surowego poprzez zmiany konstrukcyjne wraz z wykończeniem.
Dobudowa budynku C z wykończeniem we współpracy z firmą ROMACO.