Zakład Doskonalenia Zawodowego

Remont kapitalny budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kielce ul. Paderewskiego. Przystosowanie budynku dla potrzeb szkoły. Budynek przeszedł remont kapitalny łącznie z wymianą stropów, dachu, okien, dobudową windy, wyprawą elewacyjną z ociepleniem, kotłownią. Prace były wykonywane przy współpracy z firmą PTU ACOL Kielce.