Roczne archiwum: 2004

Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Rozbudowa sali konsumpcyjnej z salą kominkową, sanitariatami w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „ENERGETYK” w Sielpi. Układ konstrukcyjny oparty na profilach stalowych.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych w Kielcach

Remont pomieszczeń biurowych II-go piętra budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych.
Modernizacja I piętra budynku biurowego WIJHAR-S na potrzeby centrum szkoleniowego IJHAR.

Inwestorzy prywatni

Roboty konstrukcyjno-wykończeniowe w hali usługowo-handlowej. Kielce, ul. Wiejska 1.