Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych w Kielcach

Remont pomieszczeń biurowych II-go piętra budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych.
Modernizacja I piętra budynku biurowego WIJHAR-S na potrzeby centrum szkoleniowego IJHAR.