Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Rozbudowa sali konsumpcyjnej z salą kominkową, sanitariatami w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „ENERGETYK” w Sielpi. Układ konstrukcyjny oparty na profilach stalowych.