Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” sp. z o.o.

Adaptacja poddasza budynku biurowo-socjalnego na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych.