Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Kielce

Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.